Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizika u nuklearnoj medicini

Šifra: 205472
ECTS: 0.0
Nositelji: dr. sc. Mario Medvedec - Predavanja
Izvođači: dr. sc. Mario Medvedec - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
nuklearna medicina kao klinička medicinska grana, proizvodnja radionuklida i radiofarmaka, brojački sustavi, nuklearnomedicinsko oslikavanje, gama-kamera, jednofotonska odašiljačka računalna tomografija (SPECT), pozitronska odašiljačka računalna tomografija (PET), višenačinski oslikavajući sustavi (SPECT/CT, PET/CT, PET/MR), osiguranje i kontrola kvalitete, biokinetička analiza, dozimetrija, radiološka sigurnost
Literatura:
  1. Cherry SR, Sorenson JA, Phelps ME: Physics in Nuclear Medicine, 4th ed. Sounders, 2012
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Medicinska fizika
Termini konzultacija:

Obavijesti