Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Mikroekonomika 1

Šifra: 45950
ECTS: 2.5
Nositelji: prof. dr. sc. Ilko Vrankić
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Osnovni je cilj programa upoznati studente s temeljnim konceptima i modelima mikroekonomike - osnovnim elementima analize poslovanja (potražnja, proizvodnja, troškovi), temeljnim tržišnim strukturama (konkurencija, monopol, oligopol) te općom ravnotežom i ekonomikom blagostanja, koristeći pritom matematički pristup.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Oruđe analize
- Analiza potražnje: izvođenje funkcija potražnje na temelju pretpostavke da je korisnost kardinalno mjerljiva, izvođenje funkcije potražnje na temelju ordinalne mjerljivosti i pretpostavki o preferencijama potrošača, izvođenje krivulja potražnje na temelju otkrivenih preferencija, izvođenje agregatne krivulje potražnje, različite primjene krivulje potražnje, Paretova efikasnost u razmjeni.
- Analiza proizvodnje: svojstva horizontalnog i vertikalnih presjeka neoklasične proizvodne funkcije, homogene proizvodne funkcije, optimalna kombinacija faktora proizvodnje, dugoročna i kratkoročna krivulja ekspanzije, prinosi s obzirom na razmjer, ekonomije veličine, Paretova efikasnost u proizvodnji i izvođenja krivulje proizvodnih mogućnosti.
- Analiza troškova: izvođenje dugoročne krivulje ukupnih troškova iz modela minimizacije troškova za zadanu proizvodnju, svojstava indirektne funkcije ukupnih troškova, korištenje teorema ovojnice u komparativno statičkoj analizi troškova, veza između dugoročnih i kratkoročnih troškova, veze između različitih funkcija troškova i odgovarajućih prinosa s obzirom na razmjer i veza između različitih funkcija troškova i ekonomije veličine.
2. Tržišne strukture
- Savršena konkurencija: modeli maksimizacije profita u poduzeću u kratkom i dugom roku, funkcije ponude poduzeća i industrije u kratkom i dugom roku, potražnje za faktorima proizvodnje u kratkom i dugom roku u poduzeću i u industriji, efikasnost savršene konkurencije, proizvodna efikasnost i opća ravnoteža u uvjetima savršene konkurencije.
- Monopol: maksimizacija profita u uvjetima monopola u kratkom i dugom roku, usporedba sa savršenom konkurencijom, diskriminacija cijena, prirodni monopol i potražnja za faktorima proizvodnje u dugom i kratkom roku.
Literatura:
  1. G. A. Jehle, P. J. Reny: Advanced Microeconomics Theory
  2. Oxford University Press, Oxford: Microeconomic Theory
  3. H. R. Varian: Microeconomic Analysis
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti