Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Dinamika obalnog mora

Šifra: 45523
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirko Orlić
Izvođači: dr. sc. Maja Bubalo - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Osposobiti studente za analizu barotropnih procesa što ih u okrajnjim morima uzrokuje vjetar.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Vjetrovno strujanje u morima: kinematika.
2. Vjetrovno strujanje u morima: Weeninkov model.
3. Vjetrovno strujanje u morima: Štokmanov model.
4. Vjetrovno strujanje u morima: Welanderov model.
5. Usporedba s vjetrovnim strujanjem u oceanima: kinematika.
6. Vjetrovno strujanje u oceanima: Sverdrupov model.
7. Vjetrovno strujanje u oceanima: Stommelov model.
8. Vjetrovno strujanje u oceanima: Munkov model.
9. Seši: mjerenja.
10. Seši: polazne jednadžbe, analitičko modeliranje stojnih valova u omeđenim bazenima.
11. Seši: analitičko modeliranje generiranja.
12. Seši: analitičko modeliranje gušenja.
13. Seši: izrada jednodimenzionalnog numeričkog modela, usporedba s opažanjima.
14. Topografski Rossbyjevi valovi: analitički model za slučaj ravne obale.
15. Topografski Rossbyjevi valovi: analitički model za slučaj kružnog bazena.

U okviru vježbi analiziraju se analitička rješenja za različite vrijednosti parametara, analiziraju se seši na osnovi mareografskih mjerenja i to kako u vremenskoj tako i u frekvencijskoj domeni te se izrađuje jedan jednodimenzionalni numerički model seša.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja te proučavanje bilježaka i literature; analiza podataka (vremenski nizovi morske razine); jednodimenzionalno numeričko modeliranje.

METODE POUČAVANJA:
Izlaganje i diskusija; postavljanje zadatka zasnovanog na podacima prikupljenima u Jadranu; formulacija jednodimenzionalnog numeričkog modela.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Pohađanje nastave, domaće zadaće, pismeni i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje nastave, izrada postavljenih zadataka.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Pismeni i usmeni ispit.
Literatura:
  1. LeBlond P.H.and L. A. Mysak: Waves in the Ocean, Third Impression, Elsevier, Amsterdam, 1989.
  2. Pugh D. and P. Woodworth: Sea-Level Science, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.
  3. Schwind J. J.: Geophysical Fluid Dynamics for Oceanographers, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1980.
  4. Simons T. J.: Circulation Models of Lakes and Inland Seas, Department of Fisheries and Oceans, Ottawa, 1980.
  5. Stocker T. and K. Hutter: Topographic Waves in Channels and Lakes on the f-Plane, Springer Verlag, New York, 1987.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Termini konzultacija:

Obavijesti