Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizikalna kemija 1

Šifra: 41009
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tomica Hrenar
Izvođači: Ana Mikelić , mag. chem. - Seminar
dr. sc. Karlo Sović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Seminar 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvodni pregled fizikalne kemije: crno tijelo, fotoefekt, modeli atoma, stara kvantna teorija. Kvantna mehanika: načelo neodređenosti, postulati kvantne mehanike, harmonički oscilator, čestica u kutiji. Kvantna kemija: atom vodika, atomske orbitale, spin i višeelektronski atomi, atomski spektri, Born-Oppenheimerova aproksimacija, načelo varijacije, Heitler-Londonov pristup, molekularne orbitale, korelacijski dijagram, hibridizacija, Hückelove molekularne orbitale, elektronska struktura kristala, teorija ligandnog polja. Molekularna spektroskopija: molekularni spektri, apsorpcija, emisija i raspršenje, rotacije molekula i rotacijski spektri, vibracije molekula, rotacijska struktura vrpci, IR spektri, elektronski spektri, vibronski prijelazi i Franck-Condonovo načelo, laseri, fotoelektronski spektri, magnetska rezonancija, NMR, EPR. Termodinamika: svojstva plinova, idealni plin i realni plinovi, jednadžbe stanja, kinetička teorija plinova, raspodjela brzina molekula, sudari, statistička mehanika, Boltzmannov zakon raspodjele, particijske funkcije, termodinamika i temperatura, termometrija. Prvi zakon: unutrašnja energija, toplina i rad, entalpija, reakcijske entalpije, termokemija, temperaturna ovisnost reakcijskih entalpija. Drugi zakon: entropija, Gibbsova funkcija.
ISHODI:
1. objasniti probleme klasične fizike: zračenje crnog tijela, fotoelektrični efekt, atomski spektri.
2. navesti i objasniti postulate kvantne mehanike.
3. primijeniti postulate kvantne mehanike, napisati Schrödingerove jednadžbe te protumačiti i usporediti rješenja za sljedeće sustave: čestica u jednodimenzijskoj kutiji, slobodna čestica, čestica u pravokutnoj potencijalnoj jami, čestica u višedimenzijskoj kutiji, kvantno-mehanički harmonički oscilator.
4. napisati Schrödingerovu jednadžbu za vodikov atom i atome slične vodikovom atomu te objasniti i usporediti rješenja, objasniti efekte u višeelektronskim atomima.
5. napisati Schrödingerovu jednadžbu za molekule, objasniti Born-Oppenheimerovu aproksimaciju i varijacijsko načelo, molekularne orbitale, hibridizaciju te teoriju ligandnog polja.
6. objasniti procese apsorpcije, stimulirane i spontane emisije te raspršenja elektromagnetskog zračenja.
7. objasniti i povezati pojave u rotacijskim, vibracijskim i elektronskim spektrima molekula te spektrima elektronske spinske i nuklearne magnetske resonancije sa strukturom i svojstvima molekula.
8. objasniti svojstva idealnih i realnih plinova, jednadžbe stanja, kinetička teorija plinova, Boltzmannov zakon raspodjele i particijske funkcije.
9. navesti i objasniti prvi i drugi zakon termodinamike.
10. definirati i objasniti unutrašnju energiju, toplinu i rad, entalpiju, doseg i reakcijske veličine, entropiju i Gibbsovu funkciju, povezati s primjerima.
11. prezentirani znanstvene sadržaje pismeno i usmeno.
Literatura:
 1. 1. P. W. Atkins, J. de Paula, Elements of physical chemistry, 4. izd., Oxford University Press, Oxford 2005.
  2. P. W. Atkins, Atkins' Physical chemistry, 8. izd., Oxford University Press, Oxford, 2006.
  3. R.J. Silbey, R. A. Alberty, M. G. Bawendi, Physical chemistry, 4. izd., Wiley, New York 2004.
  4. T. Engel, Ph. Reid, Physical Chemistry, Pearson Education, San Francisco 2006.
  5. J. Herak, Uvod u kemijsku fiziku, Školska knjiga, Zagreb 2001.
  6. T. Cvitaš, Fizikalna kemija, rkp. u pripremi i dijelom dostupan u SKK i kao ftp download.
  7. Vl. Simeon, Termodinamika, rkp. u pripremi i dijelom dostupan u SKK.
  8. T. Cvitaš, I. Planinić, N. Kallay, Rješavanje računskih zadataka u kemiji, I i II dio, Hrvatsko kemijsko društvo, Zagreb 2008.
 2. P. Atkins, Physical Chemistry, 5. izd., Oxford Univ. Press, Oxford 1986. {Može se rabiti 3. izd. ili bilo koje kasnije izdanje}
 3. R. S. Berry, S. A. Rice & J. Ross, Physical Chemistry, 2. izd., Oxford University Press, New York ? Oxford 2000.
 4. T. Cvitaš, Fizikalna kemija, rkp. {primjerak za studentsku uporabu nalazi se u CKB [c/o Branka Maravić]}
 5. Vl. Simeon, Termodinamika, Školska knjiga, Zagreb, 1980.
 6. Vl. Simeon, Kemijska termodinamika, 2. izd. [st80], rkp. {primjerak za studentsku uporabu nalazi se u CKB [c/o Branka Maravić]}
 7. Vl. Simeon i V. Tomišić, Kem. Ind. 45 (1996) 61
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizika 2
Položen : Matematika 1
Položen : Opća kemija
Odslušan : Matematika 2

Polaganje predmeta :
Položen : Matematika 2
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Poštovane studentice i studenti,

nastava iz kolegija: 41009 Fizikalna kemija 1 započinje u ponedjeljak, 12. listopada 2020. u 9:15 u predavaonici A1 prema oglašenoj satnici. Tijekom tjedna ima tri termina u kojima se održava nastava iz kolegija. Nastava je organizirana tako da u ponedjeljak, 12. listopada 2020. u zgradu dolazi samo grupa studenata kojima prezimena počinju sa slovima A-K (ta grupa ima kontaktnu nastavu cijeli tjedan). Druga grupa studenata kojima prezimena počinju sa slovima L-Ž ne dolazi u zgradu nego će u tom terminu pratiti nastavu on-line putem platforme Zoom:

Link za Zoom nalazi se na stranici kolegija na Merlinu.

 

Nastava iz kolegija 41009 Fizikalna kemija 1 će se srijedom za sve studente u potpunosti održavati on-line putem platforme Zoom s početkom u 14:30, a petkom kontaktno u predavaonici A1 s početkom u 11:15 (ista grupa kao i ponedjeljkom, dok druga grupa prati on-line). Sve detalje ćemo dogovoriti na prvom predavanju.

U tjednu od ponedjeljka, 19. listopada 2020. grupe se zamijenjuju te se mijenjaju svaki sljedeći tjedan.

 

Molim da obratite pozornost da je nošenje zaštitnih maski obavezno u svim prostorima Kemijskog odsjeka. Dezinficijensi za ruke nalaze se na ulazu u zgradu te na više mjesta u samoj zgradi. Prostorije u kojima borave studenti dezinficirat će se između smjena različitih grupa studenata.

Zadržavanje studenata na hodnicima, stubištima i ulazu nije dozvoljeno već je potrebno bez zaustavljanja otići do prostorije u kojoj se odvija nastava.

Autor: Tomica Hrenar