Repozitorij

Za projekt Centar za napredne materijale i nanotehnologiju (KK.01.1.1.09.0037) potpisan je 05.05.2021. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a Posredničko tijelo razine 2 je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije.

Projekt Centra za napredne materijale i nanotehnologiju obuhvaća izgradnju i opremanje modernog istraživačkog centra za pripravu, sintezu, karakterizaciju i istraživanje novih materijala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Centar će biti smješten u 'Sjevernom kampusu' na prostoru PMF-a (Horvatovac/Bijenička). Organizacijski Centar će biti posebna jedinica unutar PMF-a, funkcionirat će kao servis odnosno uslužna istraživačka infrastruktura ('user facility') istraživačima na fakultetu, istraživačkoj zajednici i inovativnom gospodarstvu u RH i šire. Ukupna vrijednost projekta je 4.621.839,96 kn. Trajanje projekta je 30 mjeseci, od 05.05.2021.  do 05.11.2023.

Autor: Mario Basletić
Popis obavijesti

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.