webmail


STUDOMAT

 


Suradnja s NR Kinom


Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA BOTANICA CROATICA


Obnova infrastrukture


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Diplomski studij - preliminarne rang liste

Preliminarne rang liste su objavljene na poveznici: https://www.pmf.unizg.hr/biol/upisi/upis_na_diplomske_studije

Izdvajamo Biologija
Izdvajamo Biologija


Dana 12. rujna 2023. preminula je Dražena Papeš, profesorica u trajnom zvanju u mirovini. Bila je prva profesorica Genetike na Biološkom odsjeku i mentorica brojnih studentskih radova. Bila je žena vedra duha, zarazne energije koja je uvijek zračila optimizmom. Otišla je naša profesorica, naša kolegica, žena koja je istinski voljela život.

Dražena Papeš rođena je 10.12.1938. u Splitu. Diplomirala je biologiju 1962. godine na Biološkom odsjeku PMF-a. Magistrirala  je 1965., a doktorirala 1972. godine. Od 1962. godine do umirovljenja bila je zaposlena na Biološkom odsjeku PMF-a, prvo kao asistentica, od 1976. kao docentica, a od 1986. kao izvanredna profesorica u Botaničkom zavodu Biološkog odsjeka.
Sudjelovala je u osnivanju Zavoda za molekularnu biologiju 1989. na kojem je radila kao redovita profesorica do umirovljenja.
Uvela je nastavu Genetike (predavanja i praktikume) za sve smjerove studija biologije Biološkog odsjeka PMF-a 1975. godine.
Također je održavala nastavu iz Genetike na PMF-u Sveučilišta u Splitu i Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  Također je predavala kolegije Citogenetika i Populacijska genetika na PMF-u.
Od 1975. predavala je kolegij Citogenetika na Poslijediplomskom studiju PMF-a i Agronomskog fakulteta. 

Profesorica Papeš je znanstvenu karijeru napravila na istraživanjima organizacije, strukture, ponašanja i evolucije kromosoma u različitim sustavima, od prirodnih populacija, modelnih organizama do staničnih kultura. Objavila je više od 90 znanstvenih radova, te održala više pozvanih predavanje na međunarodnim skupovima. Trajno se znanstveno usavršavala na brojnim boravcima u inozemstvu prenoseći nova znanja  i iskustva na mlade. Vodila je domaće i međunarodne znanstvene projekte. Za rezultate svojih istraživanja dobila je nagradu Hrvatske akademija za znanost i umjetnost 1998. godine.

Profesorica Papeš obilježila je živote mnogih studenata i znanstvenika. Bila je jedan od pionira u osnivanju studija molekularne biologije te Zavoda za molekularnu biologiju čija je bila predstojnica u više mandata.

Ostat će u trajnom sjećanju kao nezaobilazna figura u odrastanju generacija biologa, molekularnih biologa i genetičara. 

Posljednji ispraćaj naše drage profesorice Dražene Papeš bit će u ponedjeljak, 18.09. u 12.40 sati u velikoj dvorani na Krematoriju.
 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti