webmail


STUDOMAT

 


Suradnja s NR Kinom


Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA BOTANICA CROATICA


Obnova infrastrukture


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Diplomski studij - preliminarne rang liste

Preliminarne rang liste su objavljene na poveznici: https://www.pmf.unizg.hr/biol/upisi/upis_na_diplomske_studije

Izdvajamo Biologija
Izdvajamo Biologija


Dr. sc. Ivana Rešetnik u suradnjii s međunarodnim timom znanstvenika pod vodstvom dr. sc. Kaspera Hendriksa, prof. dr. sc. Klausa Mummenhoffa i dr. sc. Frederica Lensa sudjelovala je u objavljivanju rada pod naslovom Global Brassicaceae phylogeny based on filtering of 1,000-gene dataset u prestižnom časopisu Current Biology (IF = 9,2).

Iako porodici krstašica (Brassicaceae) pripadaju mnoge ekonomski važne biljne vrste kao i model biljka Arabidopsis thaliana evolucijski odnosi između 349 rodova bili su do sada slabo poznati prvenstveno zbog nepotpuno uzorkovanih filogenetskih analiza.
U ovom radu predstavljena je najcjelovitija filogenija porodice na razini roda dobivena na temelju nuklearnih (1081 gena, 319 od 349 rodova; 57 od 58 tribusa) i plastidnih (60 gena, 265 rodova; svi tribusi) podataka. Međusobni odnosi pojedinih rodova variraju između dobivenih nuklearnih i plastidnih filogenija, vjerojatno zbog  izuzetno raširene hibridizacije među bližim i daljnjim srodnicima.

S ciljem razlučivanja utjecaja hibridizacije na filogenetske rekonstrukcije analizirano je pet različitih skupova uzorkovanja gena, u svrhu uklanjanja paralognih gena. Analiza najstriktnijeg podskupa od 297 gena pružila je visoku podršku za sve tribuse, dok je potpora za supertribuse bila umjerena. Kalibracija temeljena na 20 nuklearnih gena sugerira podrijetlo porodice od kasnog eocena do kasnog oligocena.
Ova nova filogenija porodice na razini roda biti će nezamjenjiv alat za svjetsku zajednicu od tisuća istraživača koji rade na krstašicama, ali i šire za raznovrsne studije bioraznolikosti i biologije biljaka.
 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti