Imunologija i imunogenetika

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Imunologija i imunogenetika

Šifra: 240547
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nada Oršolić
Izvođači: dr. sc. Haidi Arbanasić - Vježbe u praktikumu
dr. sc. Dyana Odeh - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI:
Studenti će biti u stanju:
1. razumjeti imunosne procese u organizmu; nastanak i razvoj imunosne reakcije na određeni antigene
2. razumjeti temeljne značajke i mehanizme na kojima se temelji nespecifična i specifična (stanična i humoralna) imunosna reakcija,
3. razumjeti mehanizme obrane organizma od infekcija, tumora, mehanizme očuvanja antigenske i genske homeostaze.
4. razumjeti i znati tumačiti znanstvenoistraživačke i stručne radove u biomedicini (humanoj medicini, veterini) i biologiji te u nekim biotehničkim znanostima.
5. primijeniti imunosne metode u istraživanju imunosnog odgovora u pojedinim bolestima i procjeni učinka određene terapije na životinjskim modelima kao i u in vitro istraživanjima
6. studenti će biti u stanju izraditi plan pokusa za procjenu imunosne reaktivnosti
7. analizirati i prepoznati imunosne promjene i učinke modulacije imunoreaktivnosti
8. kritički sagledati pokuse testiranja imunoreaktivnosti sa bioetičkog aspekta
9. procjeniti ulogu i značaj manipulacije imunosnim odgovorom u transplantacijskoj imunologiji, tumorskoj imunologiji, imunologiji mikroorganizama, farmaceutskoj imunologiji


SADRŽAJ PREDMETA:
1.Povjest razvoja imunološke znanosti, Eksperimentalni sustavi, Organizacija imunosnog sustava ,
2.Humoralna i stanična imunost, Antigeni, Geni i antigeni tkivne podudarnosti,
3.Imunoglobulini: struktura i funkcija, Antigen-protutijelo međureakcija, Organizacija i ispoljavanje imunoglobulinskih gena, Sazrijevanje stanica B, aktivacija i diferencijacija,
4.Prerada antigena i njihovo predočavanje stanicama T i B,
5.Receptor stanica T, Sazrijevanje stanica T, aktivacija i diferencijacija,
6.Efektorni mehanizmi imunosnih stanica, Citokini i kemokini,
7.Komplement sustav, Upalni proces i kretanje leukocita,
8. Regulacija stanične i humoralne imunosne reakcije,Imunosna tolerancija, centralna tolerancija (perinatalna), periferna tolerancija, imunosni odnosi majke i djeteta,
9. Imunosna preosjetljivost, anafilaktična preosjetljivost (I oblik), citotoksična preosjetljivost ovisna o protutijelima (II oblik), preosjetljivost uzrokovana kompleksima (III oblik), preosjetljivost ovisna o stanicama (IV oblik),
10. Imunosni sustav u zdravlju i bolesti, Cjepiva: aktivna i pasivna imunizacija, dizajniranje cjepiva za aktivnu imunizaciju,
11. Imunosni odgovor na infekcijske bolesti ,
12. Autoimunost, organ-specifične autoimune bolesti, sistemske autoimune bolesti, mehanizmi nastanka autoimunosti, obrada autoimunih bolesti,
13. Imunodeficijentne bolesti, AIDS,
14.Transplantacijska imunologija, Imunosna osnova odbacivanja presatka, Kliničke manifestacije odbacivanja presatka, Tipizacija tkiva, Specifična obrada imunosupresorima, Klinička transplantacija,
15. Imunosna reakcija na tumor, Maligna transformacija stanice, Tumorski antigeni, Imunosni odgovor na tumor, Imunoterapija tumora, Imunološke tehnike

PRAKTIKUM:
1. Stanice i organi imunološkog sustava
- Upoznavanje sa smještajem i funkcijom primarnih i sekundarnih organa imunološkog sustava
- Izolacija primarnih i sekundarnih organa imunološkog sustava u miša
- Priprema jednostanične suspenzije timusa, slezene i limfnog čvora
- Određivanje staničnosti izoliranih imunoloških organa
- Procjena udjela živih i mrtvih mrtvih stanica u staničnim suspenzijama

2. Test citotoksičnosti
- Upoznavanje sa sustavom komplementa
- Utvrđivanje djelovanja štakorskog poliklonalnog antitimocitnog seruma na stanice timusa u miša
- Praćenja djelovanja različitog titra antiseruma na preživljavanje stanica timusa

3. Tehnika čistina (PFC- plaque forming cells)
- Upoznavanje sa djelovanjem limfocita B
- Imunizacija miša ovčjim eritrocitima
- Izolacija stanica slezene u miša , priprema gel otopina, suspenzije ovčjih eritrocita i otopine proteina komplementa
- Procjena udjela plazma stanica slezene koje liče protutijela na ovčje eritrocite

4. Radijalna imunodifuzija
- Priprema antigenskih otopina različitih koncentracija
- Priprema gel otopina s antiserumom
- Grafičko utvrđivanje nepoznate koncentracije antigena

5. ELISA- računalna simulacija
- Upoznavanje sa tehnikom ELISA
- Analiza subjektivnih i objektivnih ograničenja metode
Literatura:
  1. 1. Kuby J. 2007. Immunology. 6rd ed. WH. Freeman and company, New York
  2. 2. Male D, Brustoff J, Roth DB, Roitt I. 2006. Immmunology. 7th ed. Mosby, Edinburgh, UKI
  3. 3. Janeway CA Jr, Travers P, Walport M, Shlomchik M. 2003. Immunobiology, The Immune system in Health and Disease. 5th ed. Garland Publishing
  4. 4. Andreis I, Batinić D, Čulo F, Grčević D, Marušić. M, Taradi M. 2010. Imunologija, Medicinska naklada, Zagreb, sedmo izdanje.
  5. 5. Abbas AK, Lichtman, Andrew H, Poper, Jordan S (2000) Cellular and molecular immunology. 4th ed. WB. Saunders Company, Philadelphia, USA
  6. 6. Oršolić N (2009) Osnove imunosne reakcije, Interna skripta
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Modul - Fiziologija i imunobiologija
Termini konzultacija:

OBAVIJEST

USMENI ISPIT IZ KOLEGIJA IMUNOLOGIJA I IMUNOGENETIKA BITI ĆE PREMA NAVEDENIM PODACIMA:

Pozitivno rješeni pismeni ispit od 17.06. 2024 ima: Kristina Gilman i Ema Buljan


Podaci o rezervaciji:

Datum rezervacije:

24. 06. 2024.

Vrijeme rezervacije:

16:00 - 18:00

Rezervirane dvorane:

BO-P1-soba 202, Kraš

Razlog rezervacije:

Usmeni ispit-Imunologija i Imunogenetika- prof. dr. sc. Nada Oršolić

Autor: Nada Oršolić
Popis obavijesti