petak, 02. prosinca 2022. u 09:00 sati,

 

predavaonica A1, Kemijski odsjek PMF-a, Zagreb, Horvatovac 102a

KLASA: 640-03/22-05/24

URBROJ: 251-58-10207-22-14

Zagreb, 01.12.2022.

 

O G L A S

 

                                                   

PREDMET: Dr. sc. Ivan Nemet, nastupno predavanje

                          za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

  

 

                   U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05. od 31.10.2005. godine) određuje se dan za održavanje nastupnog predavanja

 

                                                      petak, 02. prosinca 2022. u 09:00 sati,

 

predavaonica A1, Kemijski odsjek PMF-a, Zagreb, Horvatovac 102a

 

           Naslov predavanja glasi:

„Plamena apsorpcijska spektrometrija"

 

Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

 

1.       Prof. dr. sc. Nives Galić, KO, PMF Zagreb  

2.       Izv. prof. dr. sc. Dominik Cinčić, KO, PMF Zagreb

3.       Prof. dr. sc. Šime Ukić, FKIT

 

te nastavnika Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i studenata 1. godine diplomskog studija Kemija – istraživački smjer, u okviru nastave iz predmeta „Instrumentna analitika 1“ (43971).                                         

 

DEKAN FAKULTETA

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                          Prof. dr. sc. Mirko Planinić

Obavijest:

1.       Dr. sc. Ivan Nemet

2.       Članovi povjerenstva

3.       Kemijski odsjek PMF-a

4.       Znanstveno-nastavno osoblje PMF-a

5.       Oglasne ploče PMF-a

6.      Rektorat Sveučilišta, e-mail

Pismohrana, ovdje                                     

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti