Utorak, 29. studenog 2022. godine u 14.00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a, Rooseveltov trg 6, Zagreb

KLASA: 643-02/22-01/17

URBROJ: 251-58-10610-22-

Zagreb, 15. studeni 2022.

 

 

O G L A S

 

Predmet: KLARA FILEK, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 09. studenoga 2022. godine, određuje se u sporazumu sa KLAROM FILEK

 

Utorak, 29. studenog 2022. godine u 14.00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a, Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Ivanković, PMF, Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Zrinka Ljubešić, PMF, Zagreb

Prof. dr. Wim Vyverman, Sveučilište u Gentu, Gent, Belgija

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Ana Bielen, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb

 

Disertacija nosi naslov:

Diversity of diatom and bacterial communities associated with loggerhead sea turtles (Caretta caretta)

Raznolikost mikrobnih zajednica dijatomeja i bakterija glavatih želvi (Caretta caretta)

 

Mentorica: Izv. prof. dr.sc. Sunčica Bosak, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

 

 

           Pročelnica Biološkog odsjeka  

 

 

                                                                           Prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, v.r.

Obavijest:                                           

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pristupniku/ci
  3. Mentoru
  4. Na oglasne ploče
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti