četvrtak, 17. studenoga 2022. u 09:15 sati,

predavaonica 004, Matematički odsjek, Zagreb, Bijenička cesta 30

KLASA: 640-03/22-02/33

URBROJ: 251-58-10207-22-8

Zagreb, 10.11.2022.

 

O G L A S

 

                                                   

PREDMET: Dr. sc. Matko Ljulj, nastupno predavanje

                          za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

  

 

                   U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05. od 31.10.2005. godine) određuje se dan za održavanje nastupnog predavanja

 

                                                      četvrtak, 17. studenoga 2022. u 09:15 sati,

 

predavaonica 004, Matematički odsjek, Zagreb, Bijenička cesta 30

 

           Naslov predavanja glasi:

             "Egzaktne jednadžbe"

 

Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

 

1.       Izv. prof. dr. sc. Marko Vrdoljak, PMF - MO

2.       Prof. dr. sc. Eduard Marušić-Paloka, PMF - MO

3.       Izv. prof. dr. sc. Mario Bukal, FER

 

te nastavnika Matematičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i studenata Preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika, a unutar nastave iz predmeta Obične diferencijalne jednadžbe“.      

                               

 

DEKAN FAKULTETA

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                          Prof. dr. sc. Mirko Planinić

 

 

Obavijest:

1.       Dr. sc. Matko Ljulj

2.       Članovi povjerenstva

3.       Matematički odsjek PMF-a

4.       Znanstveno-nastavno osoblje PMF-a

5.       Oglasne ploče PMF-a

6.      Rektorat Sveučilišta, e-mail

Pismohrana, ovdje

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti