Petak, 04. studenog 2022. godine u 10.00 sati

u predavaonici A001 Matematičkog odsjeka, Bijenička cesta 30, Zagreb

KLASA: 643-02/22-01/17

URBROJ: 251-58-10610-22-

Zagreb, 16. svibanj 2022.

 

 

O G L A S

 

Predmet: SILVESTAR BELJAN, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 05. listopada 2022. godine, određuje se u sporazumu sa SILVESTROM BELJANOM

 

Petak, 04. studenog 2022. godine u 10.00 sati

u predavaonici A001 Matematičkog odsjeka, Bijenička cesta 30, Zagreb

 

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

1. dr. sc. Andreja Mikoč, znanstvena suradnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

2. dr. sc. Maja Herak Bosnar, znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

3. doc. dr. sc. Rosa Karlić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Zamjena: prof.dr.sc. Višnja Besendorfer, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

 

Disertacija nosi naslov:

Evolucijska, biokemijska i biološka karakterizacija proteina DRG1 iz spužve Eunapius subterraneus

Evolutionary, biochemical and biological characterization of sponge Eunapius subterranues  DRG1 protein

Mentori:

  1. dr. sc. Helena Ćetković, viša znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
  2. prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

 

           Pročelnica Biološkog odsjeka         

 

 

                                                                           Prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, v.r.

Obavijest:                                           

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pristupniku/ci
  3. Mentoru
  4. Na oglasne ploče
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti