četvrtak, 27. listopada 2022. u 10:20 sati,

 

predavaonica 201, Matematički odsjek, Zagreb, Bijenička cesta 30

KLASA: 640-03/22-02/46

URBROJ: 251-58-10207-22-3

Zagreb, 17.10.2022.

 

O G L A S

 

                                                   

PREDMET: Ksenija Sanjković, univ. spec. actuar. math., nastupno predavanje

                          za izbor u nastavno zvanje predavač (naslovno zvanje)

  

 

                   U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05. od 31.10.2005. godine) određuje se dan za održavanje nastupnog predavanja

 

                                                      četvrtak, 27. listopada 2022. u 10:20 sati,

 

predavaonica 201, Matematički odsjek, Zagreb, Bijenička cesta 30

 

           Naslov predavanja glasi:

"Parametri aktuarskih izračuna u MOD-ovima"

 

Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

 

1.       Prof. dr. sc. Miljenko Huzak, PMF - MO

2.       Prof. dr. sc. Damir Bakić, PMF - MO

3.       Doc. dr. sc. Azra Tafro, FŠDT

 

te nastavnika Matematičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i studenata Poslijediplomskog specijalističkog studija Aktuarske matematike, a unutar nastave iz predmeta Mirovinsko osiguranje“.      

                               

 

DEKAN FAKULTETA

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                          Prof. dr. sc. Mirko Planinić

 

 

Obavijest:

1.       Ksenija Sanjković, univ. spec. actuar. math.

2.       Članovi povjerenstva

3.       Matematički odsjek PMF-a

4.       Znanstveno-nastavno osoblje PMF-a

5.       Oglasne ploče PMF-a

6.      Rektorat Sveučilišta, e-mail

Pismohrana, ovdje

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti