u petak, 21. listopada 2022. u 14.00 sati

 
u predavaonici br. O-S31, Fakultet za matematiku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčića 2.

 

Sveučilište u Zagrebu

PMF-Matematički odsjek

Bijenička 30

10000 Zagreb

 

KLASA: 643-02/22-01/5

URBROJ: 251-58-10310-22-208 

Zagreb, 11. listopada 2022.

 

 

 

O G L A S

 

 

Predmet:  Tin Zrinski

                      obrana doktorske disertacije

 

 

Na temelju zaključka Vijeća PMF-Matematičkog odsjeka, Sveučilišta u Zagrebu, donesenog na sjednici od 05. listopada 2022. godine, obrana doktorske disertacije Tina Zrinskog, asistent na Fakultetu za matematiku, Sveučilište u Rijeci, održat će se

 

 

u petak, 21. listopada 2022. u 14.00 sati

 


u predavaonici br. O-S31, Fakultet za matematiku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčića 2.

 

Imenovano je povjerenstvo za obranu disertacije u sastavu:

 

1.       izv. prof. dr. sc. Vedran Krčadinac, PMF, Zagreb

2.       izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković, Fakultet za matematiku, RI

3.       prof. dr. sc. Dean Crnković, Fakultet za matematiku, RI

4.       doc. dr. sc. Andrea Švob, Fakultet za matematiku, RI

 

 

               

Naslov disertacije:

 

 

"Konstruiranje blokovnih dizajna i jako regularnih grafova s pretpostavljenom grupom automorfizama korištenjem genetskih algoritama"

 

 

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti