u petak, 21. listopada 2022. u 13.00 sati


u predavaonici br. B5
, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3.

Sveučilište u Zagrebu

PMF-Matematički odsjek

Bijenička 30

10000 Zagreb

 

KLASA: 643-02/22-01/5

URBROJ: 251-58-10310-22-207     

Zagreb, 11. listopada 2022.

 

 

 

O G L A S

 

 

Predmet:  Kristijan Kilassa Kvaternik

                      obrana doktorske disertacije

 

 

Na temelju zaključka Vijeća PMF-Matematičkog odsjeka, Sveučilišta u Zagrebu, donesenog na sjednici od 05. listopada 2022. godine, obrana doktorske disertacije Kristijana Kilasse Kvaternika, asistent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu, održat će se

 

u petak, 21. listopada 2022. u 13.00 sati


u predavaonici br. B5
, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3.

 

Imenovano je povjerenstvo za obranu disertacije u sastavu:

 

1.       izv. prof.  dr. sc. Maja Resman, PMF Zagreb

2.       doc. dr. sc. Goran Radunović, PMF Zagreb

3.       prof. dr. sc. Vesna Županović , FER

4.       izv. prof. dr. sc. Zvonko Iljazović, zamjena

 

               

Naslov disertacije:

 

"Tangential homoclinic points locus of the Lozi maps and applications"

 

("Područje tangencijalnih homokliničkih točaka Lozijevih preslikavanja i primjene")

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti