ponedjeljak, 10. listopada 2022. u 14:15 sati,

 

predavaonica A2, Kemijski odsjek PMF-a, Zagreb, Horvatovac 102a

KLASA: 640-03/22-05/17

URBROJ: 251-58-10207-22-15

Zagreb, 06.10.2022.

 

O G L A S

 

                                                   

PREDMET: Dr. sc. Ivana Kekez, nastupno predavanje

                          za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

  

 

                   U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05. od 31.10.2005. godine) određuje se dan za održavanje nastupnog predavanja

 

                                                      ponedjeljak, 10. listopada 2022. u 14:15 sati,

 

predavaonica A2, Kemijski odsjek PMF-a, Zagreb, Horvatovac 102a

 

           Naslov predavanja glasi:

„Tvari – kemijska i fizikalna svojstva"

 

Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

 

1.       Prof. dr. sc. Željka Soldin, PMF Zagreb  

2.       Prof. dr. sc. Davor Kovačević, PMF Zagreb

3.       Doc. dr. sc. Vladimir Damjanović, Medicinski fakultet, Zagreb

 

te nastavnika Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i studenata 1. godine integriranih sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija Biologija i kemija te Fizika i kemija u okviru nastave iz predmeta „Opća kemija“ (171908, 171098).                                             

 

DEKAN FAKULTETA

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                          Prof. dr. sc. Mirko Planinić

Obavijest:

1.       Dr. sc. Ivana Kekez

2.       Članovi povjerenstva

3.       Kemijski odsjek PMF-a

4.       Znanstveno-nastavno osoblje PMF-a

5.       Oglasne ploče PMF-a

6.      Rektorat Sveučilišta, e-mail

Pismohrana, ovdje

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti