Utorak, 11. listopada 2022. godine u 15.00 sati

u dvorani F102, Odsjek za fiziku, Bijenička cesta 32, Zagreb

KLASA: 643-02/22-01/17

URBROJ: 251-58-10610-22-

Zagreb, 16. svibanj 2022.

 

O G L A S

 

Predmet: PATRIK RISTESKI, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 07. rujna 2022. godine, određuje se u sporazumu sa PATRIKOM RISTESKI

 

Utorak, 11. listopada 2022. godine u 15.00 sati

u dvorani F102, Odsjek za fiziku, Bijenička cesta 32, Zagreb

 

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Dr. sc. Vedrana Filić Mileta, viša znanstvena suradnica, IRB Zagreb

Prof. dr. sc. Biljana Balen, redoviti profesor, PMF Zagreb

Prof. dr. sc. Andrew D. McAinsh, redoviti profesor, Warwick Medical School, University of Warwick, Ujedinjeno Kraljevstvo

Zamjena: izv. prof.dr.sc Maja Matulić, PMF Zagreb

 

Disertacija nosi naslov:

Mechanism of chromosome alignment by microtubule overlap-dependent forces and its relevance for chromosome segregation errors

Mehanizam poravnanja kromosoma silama koje ovise o preklapanju mikrotubula i njegov utjecaj na pogreške u razdvajanju kromosoma

 

Mentor: prof.dr.sc. Iva M. Tolić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, Institut Ruđer Bošković

 

           Pročelnica Biološkog odsjeka      

 

 

                                                                          Prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, v.r.

 

Obavijest:                                           

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pristupniku/ci
  3. Mentoru
  4. Na oglasne ploče
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti