Ponedjeljak, 03. listopada 2022. godine u 10.00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a,

Rooseveltov trg 6, Zagreb

KLASA: 643-02/22-01/17

URBROJ: 251-58-10610-22-

Zagreb, 16. svibanj 2022.

 

O G L A S

 

Predmet: LUCIJA LULIĆ, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 07. rujna 2022. godine, određuje se u sporazumu sa LUCIJOM LULIĆ

 

Ponedjeljak, 03. listopada 2022. godine u 10.00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a,

Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće, PMF Zagreb

Professor Jo Parish BSc, PhD, Institute of Cancer and Genomic Sciences, University of Birmingham, Velika Britanija

Prof. dr. sc. Dijana Škorić, PMF Zagreb

Zamjena:  izv. prof. dr. sc. Maja Matulić, PMF Zagreb

 

Disertacija nosi naslov:

Effects of human papillomavirus 16 (HPV16) E6 oncoprotein on cell polarity regulators in head and neck cancers

Utjecaj onkoproteina E6 papilomavirusa čovjeka tipa 16 (HPV16) na regulatore stanične polarnosti u tumorima glave i vrata

 

Mentor: doc. dr. sc. Vjekoslav Tomaić, PMF Zagreb

 

 

           Pročelnica Biološkog odsjeka      

 

 

                                                                          Prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, v.r.

 

Obavijest:                                           

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pristupniku/ci
  3. Mentoru
  4. Na oglasne ploče
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti