u utorak, 19. srpnja 2022. u 16:00 satiu predavaonici br. A 002 PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu, Bijenička cesta 30.

KLASA: 643-02/22-01/5

URBROJ: 251-58-10310-22-153                

Zagreb, 08. srpnja 2022.

 

 

O G L A S

 

 

 

Predmet:  Ivana Vukorepa

                      obrana doktorske disertacije

 

 

Na temelju zaključka Vijeća PMF-Matematičkog odsjeka, Sveučilišta u Zagrebu, donesenog na sjednici od 29. lipnja 2022. godine, obrana doktorske disertacije Ivane Vukorepa, asistenta na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno- matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održat će se

 

 

u utorak, 19. srpnja 2022. u 16:00 satiu predavaonici br. A 002 PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu, Bijenička cesta 30.

 

 

Imenovano je povjerenstvo za obranu disertacije u sastavu:

 

 

1.       doc. dr. sc. Gordan Radobolja, PMF Split

2.       prof. dr. sc. Ozren Perše, PMF

3.       prof. dr. sc. Dražen Adamović, PMF

4.       doc. dr. sc. Slaven Kožić, PMF

5.       izv. prof. dr. sc. Tomislav Šikić, FER

6.       doc. dr. sc. Marijana Butorac, Fakultet za matematiku, Rijeka zamjena

 

 

 

               

Naslov disertacije:

 

 

"Afine verteks algebre tipa A na nivoima bliskim dopustivima"

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti