Četvrtak 14.07.2022. u 10,00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a, 

Rooseveltov trg 6, Zagreb

KLASA: 643-02/22-01/17

URBROJ: 251-58-10610-22-

Zagreb, 30. lipanj 2022.

 

O G L A S

 

Predmet: IVANA HULJEV ŠIPOŠ, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 29. lipnja 2022. godine, određuje se u sporazumu sa IVANOM HULJEV ŠIPOŠ

 

Četvrtak 14.07.2022. u 10,00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a, 

Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Doc. dr. sc. Snježana Židovec Lepej, znan. savjetnica, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević",  Zagreb, (PMF Zagreb)

Prof. dr. sc. Domagoj Đikić, PMF Zagreb

Prof. dr. sc. Davor Plavec, dr. med., Dječja bolnica Srebrnjak, Zagreb, (MF Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku)

Zamjena: prof. dr. sc. Sanja Popović Grle, dr. med., KBC Zagreb, Klinika za plućne bolesti Jordanovac 

                       

Disertacija nosi naslov:

 

Validacija mjerenja frakcionirane temperature izdaha te njezina povezanost s različitim endogenim, egzogenim i okolišnim čimbenicima u zdravih ispitanika     

(Validation of the fractional exhaled breath temperature measurement and its association with different intrinsic, extrinsic and environmental factors in healthy subjects)

 

Mentori: dr. sc. -+Marina Labor, znanstveni suradnik, Linköping University Hospital, Kraljevina Švedska

Prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček, PMF, Zagreb

           

Pročelnica Biološkog odsjeka

           

 

                                                                          Prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, v.r.

 

Obavijest:                                           

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pristupniku/ci
  3. Mentoru
  4. Na oglasne ploče
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti