Ponedjeljak 11.07.2022. u 13,00 sati

u dvorani Seminar ZMB,

Horvatovac 102a, Zagreb

KLASA: 643-02/22-01/17

URBROJ: 251-58-10610-22-

Zagreb, 30. lipanj 2022.

 

O G L A S

 

Predmet: ANDREJA ŠKILJAICA, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 09. lipnja 2022. godine, određuje se u sporazumu s ANDREJOM ŠKILJAICA

 

Ponedjeljak 11.07.2022. u 13,00 sati

u dvorani Seminar ZMB,

Horvatovac 102a, Zagreb

 

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Doc. dr. sc. Nenad Malenica, PMF, Zagreb

Doc. dr. sc. Marin Ježić, PMF, Zagreb

Dr. Pascal Genschik, PhD, University of Strasbourg, Francuska

Zamjena: dr. sc. Branka Salopek-Sondi, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

 

Disertacija nosi naslov:

 

The role of MATH-BTB family proteins TaMAB2 and AtBPM1 in plant development and stress response,  (Uloga proteina TaMAB2 i AtBPM1 iz porodice MATH-BTB u biljnom razvoju i odgovoru na stres)

 

Mentor 1: izv. prof. dr. sc. Nataša Bauer, PMF, Zagreb

 

        

Pročelnica Biološkog odsjeka

           

 

                                                                         Prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, v.r.

 

Obavijest:                                           

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pristupniku/ci
  3. Mentoru
  4. Na oglasne ploče
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti