Utorak 05.07.2022. u 16,00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a,

Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

KLASA: 643-02/22-01/17

URBROJ: 251-58-10610-22-

Zagreb, 20. svibanj 2022.

 

O G L A S

 

Predmet: AZRA FRKATOVIĆ, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 11. svibnja 2022. godine, određuje se u sporazumu s AZROM FRKATOVIĆ

 

Utorak 05.07.2022. u 16,00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a,

Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Prof. dr. sc. Olga Gornik Kljaić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

Dr. sc. Lucija Klarić, znanstvena suradnica, Institute of Genetics and Cancer,

The University of Edinburgh, Velika Britanija

Prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček, PMF Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Aleksandar Vojta, PMF, Zagreb

 

Disertacija nosi naslov:

 

Genome-wide association study of the human immunoglobulin G N-glycome

 (Cjelogenomska asocijacijska studija N-glikoma ljudskog imunoglobulina G)

 

Mentor 1: prof. dr. sc. Gordan Lauc, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

Mentor 2: dr. sc. Frano Vučković, znan. sur., Genos d.o.o., Zagreb

 

        

Pročelnica Biološkog odsjeka

           

 

                                                                         Prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, v.r.

 

Obavijest:                                           

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pristupniku/ci
  3. Mentoru
  4. Na oglasne ploče
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti