Četvrtak, 26. svibanj 2022. godine u 15,00 sati

       u predavaonici Biološkog odsjeka PMF-a, BO 1

Rooseveltov trg 6, Zagreb

KLASA: 643-02/22-01/17

URBROJ: 251-58-10610-22-

Zagreb, 16. svibanj 2022.

 

O G L A S

 

Predmet: JOSIP SKEJO, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 11. svibnja 2022. godine, određuje se u sporazumu s JOSIPOM SKEJOM

 

Četvrtak, 26. svibanj 2022. godine u 15,00 sati

       u predavaonici Biološkog odsjeka PMF-a, BO 1

Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Prof. dr. sc. Jasna Hrenović, PMF, Zagreb

Prof. dr. sc. Marija Heffer, Sveučilište u Osijeku, Medicinski fakultet

Prof. dr. sc. Ivan Mijaković, Chalmers University of Technology, Švedska

Zamjena: prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček, PMF, Zagreb

 

Disertacija nosi naslov:

 

Reconstruction of the Last Eukaryotic Common Ancestor by Cladistic and Phylogenetic Approach

(Rekonstrukcija zajedničkoga pretka eukariota kladističkim i filogenetičkim pristupom)

 

Mentor 1: izv. prof. dr. sc. Damjan Franjević, PMF, Zagreb

Mentor 2: prof. dr. sc. William F. Martin, Heinrich Heine University Düsseldorf

        

 

          Pročelnica Biološkog odsjeka       

 

 

                                                                          Prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, v.r.

Obavijest:                                           

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pristupniku/ci
  3. Mentoru
  4. Na oglasne ploče
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti