Petak, 27. svibanj 2022. godine u 14,00 sati

          u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a,

Rooseveltov trg 6, Zagreb

KLASA: 643-02/22-01/17

URBROJ: 251-58-10610-22-

Zagreb, 16. svibanj 2022.

 

O G L A S

 

Predmet: SARA KOSKA, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 11. svibnja 2022. godine, određuje se u sporazumu s SAROM KOSKOM, dan obrane doktorske disertacije,

 

 

Petak, 27. svibanj 2022. godine u 14,00 sati

          u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a,

Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Izv. prof. dr. sc. Damjan Franjević, PMF, Zagreb

Prof. dr. sc. Jasna Hrenović, PMF, Zagreb

Prof. dr. sc. Ivan Mijaković, Chalmers Universtity of Technology, Švedska

Zamjena: dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, IRB, Zagreb

 

Disertacija nosi naslov:

 

Phylogeny-ontogeny correspondence in Bacillus subtilis biofilms

(Suodnos filogenije i ontogenije biofilmova bakterije Bacillus subtilis)

 

Mentor: izv. prof. dr. sc. Tomislav Domazet-Lošo, IRB, viši znan. suradnik, Zagreb

 

 

         Pročelnica Biološkog odsjeka

 

                       

                                                                         Prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, v.r.

 

Obavijest:                                           

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pristupniku/ci
  3. Mentoru
  4. Na oglasne ploče
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti