Ponedjeljak, 23. svibanj 2022. godine u 14,00 sati

        u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a,

Rooseveltov trg 6, Zagreb

KLASA: 643-02/22-01/17

URBROJ: 251-58-10610-22-

Zagreb, 16. svibanj 2022.

 

O G L A S

 

Predmet: GORDANA DRPA, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 11. svibnja 2022. godine, određuje se u sporazumu s GORDANOM DRPOM

 

Ponedjeljak, 23. svibanj 2022. godine u 14,00 sati

        u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a,

Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Prof. dr. sc. Nada Oršolić, PMF, Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Inga Urlić, PMF, Zagreb

Akademik Miroslav Samaržija, Klinički bolnički centar, Zagreb,

Medicinski fakultet, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Marko Jakopović, Klinički bolnički centar, Zagreb   

 

Disertacija nosi naslov:

 

Uloga polimorfizma gena TLR5 u nastanku karcinoma pluća

(The role of TLR5 polymorphism in lung cancer development)

 

Mentor 1: doc. dr. sc. Jelena Knežević, viša znan. sur., IRB, Zagreb

Mentor 2: izv. prof. dr. sc. Suzana Kukulj, Klinički bolnički centar, Klinika za plućne bolesti, MEF Zagreb        

 

 

        Pročelnica Biološkog odsjeka         

 

 

                                                                         Prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, v.r.

Obavijest:                                           

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pristupniku/ci
  3. Mentoru
  4. Na oglasne ploče
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti