Petak, 22. travanj 2022. godine u 11,00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a,

Rooseveltov trg 6, Zagreb

KLASA: 643-02/22-01/17

URBROJ: 251-58-10610-22-

Zagreb, 12. travanj 2022.

 

O G L A S

 

Predmet: PAULA DRAGIČEVIĆ, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 06. travnja 2022. godine, određuje se u sporazumu s PAULOM DRAGIČEVIĆ, dan obrane doktorske disertacije,

 

Petak, 22. travanj 2022. godine u 11,00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a,

Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Prof. dr. sc. Ivana Maguire, PMF, Zagreb

Doc. dr. sc. Sofia Ana Blažević, PMF, Zagreb

Dr. sc. Irena Vardić Smrzlić, znan. sur., IRB Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Jurica Žučko, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb

 

Disertacija nosi naslov:

 

Promjene u sastavu mikrobnih zajednica i uloga imunosnog odgovora u

širenju areala invazivne strane vrste signalnoga raka Pacifastacus leniusculus

(Dana, 1852)

Changes in microbial communities and the role of immune response in the range expansion of the invasive signal crayfish Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)

 

Mentor: doc. dr. sc. Sandra Hudina, PMF,  Zagreb

 

 

         Pročelnica Biološkog odsjeka

 

                                                                            Prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, v.r.

Obavijest:                                           

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pristupniku/ci
  3. Mentoru
  4. Na oglasne ploče
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti