Utorak, 19. travanj 2022. godine u 12,00 sati

u dvorani biološkog odsjeka PMF-a, BO1

Rooseveltov trg 6, Zagreb

KLASA: 643-02/22-01/17

URBROJ: 251-58-10610-22-

Zagreb, 11. travanj 2022.

 

O G L A S

 

Predmet: BARBARA NIKOLIĆ, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 06. travnja 2022. godine, određuje se u sporazumu s  BARBAROM NIKOLIĆ, dan obrane doktorske disertacije,

 

Utorak, 19. travanj 2022. godine u 12,00 sati

u dvorani biološkog odsjeka PMF-a, BO1

Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Doc. dr. sc. Sofia Ana Blažević, PMF, Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Dubravka Švob Štrac, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Prof. dr. sc. Zdravko Petanjek, Medicinski fakultet, Zagreb

Zamjena: izv. dr. sc. Duje Lisičić, PMF, Zagreb

 

Disertacija nosi naslov:

Neurokemijska i molekularno-genetička podloga promjena u eksploratornom ponašanju štakora nakon neonatalnog izlaganja hipoksiji

 

(Neurochemical and molecular-genetic background of changes in rat exploratory behavior after exposure to neonatal hypoxia)

 

Mentor: prof. dr. sc. Dubravka Hranilović, PMF,  Zagreb

 

 

         Pročelnica Biološkog odsjeka

 

 

           

                                                                          Prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, v.r.

Obavijest:                                           

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pristupniku/ci
  3. Mentoru
  4. Na oglasne ploče
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti