ponedjeljak, 4. travnja 2022. u 12:00 sati,

 

predavaonica  A001 Matematički odsjek, Zagreb, Bijenička cesta 30

KLASA: 640-03/21-02/19

URBROJ: 251-58-10207-22-12

Zagreb, 09. 03. 2022.

 

O G L A S

 

                                      

PREDMET: Dr. sc. Domagoj Vrgoč, nastupno predavanje

                      za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor

  

 

               U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05. od 31.10.2005. godine) određuje se dan za održavanje nastupnog predavanja

 

                                                                ponedjeljak, 4. travnja 2022. u 12:00 sati,

 

predavaonica  A001 Matematički odsjek, Zagreb, Bijenička cesta 30

 

Naslov predavanja glasi:

                                                         "Klasa PTIME"

 

Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

 

1.      Prof dr. sc. Mladen Vuković, PMF

2.      Prof dr. sc. Robert Manger, PMF

3.      Izv. prof. dr. sc. Tomislav Šikić, FER

 

te nastavnika Matematičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i studenata diplomskih studija Računarstvo i matematika a unutar nastave iz kolegija Složenost algoritama“.                                    

 

DEKAN FAKULTETA

 

                                                                                                             

                                                                                                     Prof. dr. sc. Mirko Planinić

Obavijest:

1.      Dr. sc. Domagoj Vrgoč

2.      Članovi povjerenstva

3.      Matematički odsjek PMF-a

4.      Znanstveno-nastavno osoblje PMF-a

5.      Oglasne ploče PMF-a

6.      Rektorat Sveučilišta, e-mail

Pismohrana, ovdje     

 

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti