u četvrtak, 10. ožujka 2022. u 11:00 sati

 


u predavaonici br. A201 PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu, Bijenička cesta 30.

Sveučilište u Zagrebu      

PMF-MATEMATIČKI ODSJEK

Bijenička 30

10000 Zagreb


KLASA: 643-02/22-01/13

URBROJ: 251-58-10310-22-1               

Zagreb, 28. veljače 2022.

 

O G L A S

 

 

 

Predmet:  Angela Bašić-Šiško

                       obrana doktorske disertacije

 

 

Na temelju zaključka Vijeća PMF-Matematičkog odsjeka, Sveučilišta u Zagrebu, donesenog na sjednici od 09. veljače 2022. godine, obrana doktorske disertacije Angele Bašić-Šiško, asistent na Tehničkom fakultetu, Sveučilišta u Rijeci, održat će se

 

 

u četvrtak, 10. ožujka 2022. u 11:00 sati

 


u predavaonici br. A201 PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu, Bijenička cesta 30.

 

 

 Imenovano je povjerenstvo za obranu disertacije u sastavu:

 

1.       prof. dr. sc. Igor Pažanin, PMF

2.       prof. dr. sc. Nelida Črnjarić-Žic, Tehnički fakultet, RI

3.       izv. prof. dr. sc. Marko Vrdoljak, PMF, Zagreb

4.       izv. prof. dr. sc. Boris Muha, PMF, Zagreb

5.       doc. dr. sc. Ivan Dražić, TF, Rijeka

6.       doc. dr. sc. Marko Radulović, PMF, zamjena

 

 

 

 

Naslov disertacije:

 

"Jednodimenzionalni model toka realnog mikropolarnog plina s primjenom na termalnu eksploziju reaktivnog fluida"

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti