Četvrtak, 03. ožujak 2022. godine u 10,00 sati

u predavaonici BO3, Biološki  odsjek PMF-a,

Rooseveltov trg 6, Zagreb

KLASA: 643-02/22-01/17

URBROJ: 251-58-10610-22-

Zagreb, 22. veljače 2022.

 

O G L A S

 

Predmet: GRGUR PLESLIĆ, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 09. veljače 2022. godine, određuje se u sporazumu s  GRGUROM PLESLIĆEM, dan obrane doktorske disertacije,

 

Četvrtak, 03. ožujak 2022. godine u 10,00 sati

u predavaonici BO3, Biološki  odsjek PMF-a,

Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

izv. prof. dr. sc. Marko Ćaleta, Učiteljski fakultet, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Petar Kružić, PMF, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Perica Mustafić, PMF, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Bojan Lazar, University of Primorska,  

Faculty of  Mathematics, Natural Sciences and Information

Technologies, Slovenia

 

Disertacija nosi naslov:

 

Struktura populacije dobroga dupina Tursiops truncatus (Montagu, 1821) u istočnom Jadranu

(Bottlenose dolphin Tursiops truncatus (Montagu, 1821) population structure in the eastern Adriatic Sea)

 

Mentor: doc. dr. sc. Holcer Draško, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb

        

Pročelnica Biološkog odsjeka

 

 

                                                                      Izv. prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, v.r.

Obavijest:                                           

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pristupniku/ci
  3. Mentoru
  4. Na oglasne ploče
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti