ponedjeljak, 24. siječnja 2022., u 10:00 sati,

 

u predavaonici 005, Matematički odsjek PMF-a, Bijenička cesta 30, Zagreb

KLASA: 640-03/21-02/7

URBROJ: 251-58-10207-22-29

Zagreb, 14. 01. 2022.

 

O G L A S

 

                                                   

PREDMET: Dr. sc. Martina Pezer, nastupno predavanje

                          za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent

 

                   U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05. od 31.10.2005. godine) određuje se dan za održavanje nastupnog predavanja

 

ponedjeljak, 24. siječnja 2022., u 10:00 sati,

 

u predavaonici 005, Matematički odsjek PMF-a, Bijenička cesta 30, Zagreb

 

Naslov predavanja glasi:

                         „Oporezivanje pojedinaca i njihovo ponašanje".

 

Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

 

1. Prof. dr. sc. Ilko Vrankić, Ekonomski fakultet, Zagreb

2. Izv. prof. dr. sc. Dajana Barbić, Ekonomski fakultet, Zagreb

3. Izv. prof. dr. sc. Lucija Rogić Dumančić, Ekonomski fakultet, Zagreb

 

te nastavnika Matematičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i studenata diplomskih studija Financijska i poslovna matematika, u okviru kolegija „Ekonomika javnog sektora.“                                  

 

DEKAN FAKULTETA

                        

                                                                                                                               Prof. dr. sc. Mirko Planinić

Obavijest:

1.       Dr. sc. Martina Pezer

2.       Članovi povjerenstva

3.       Matematički odsjek PMF-a

4.       Znanstveno-nastavno osoblje PMF-a

5.       Oglasne ploče PMF-a

6.       Rektorat Sveučilišta, e-mail

Pismohrana, ovdje        

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti